1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Петрич - Дата на обявата: 15.10.2019
Преписка ID: 15
Предмет: Избор на изпълнител за доставка на интернет за нуждите на ТП "ДГС Петрич"
Валидна до (вкл.): 15.10.2019