1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Петрич - Дата на обявата: 09.07.2019
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: : „ Извършване на ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Петрич”;
Валидна до (вкл.): 09.07.2019