1 2

НачалоПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Ключова дума Номер на поръчка
ДГС Петрич - Дата на обявата: 01.10.2019
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: "Извършване ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Петрич“,
Валидна до (вкл.): 01.10.2019