1 2

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


07/07/2016

 На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 09-10.07.2016г. на територията на ТП ДГС Петрич

ЗАПОВЕД