1 2

НачалоНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


20/11/2015

 На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 21-21.11.2015г. на територията на ТП ДГС Петрич

ЗАПОВЕД