1 2

НачалоКОНТАКТИДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „ПЕТРИЧ”
Адрес: гр. Петрич 2850, Област Благоевград
Ул.: „България” № 60
Тел.: 0887 556153; 0879 050523
Факс: 0745 /60188
Електронна поща: dlpetrich@abv.bg   
 
Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа