1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 2 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1901 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 71920 Открит конкурс

05.02.2019
21.02.2019 21.02.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 предмет на конкурса - лесокултурни дейностимяркаколичествосрок на изпълне- ние, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ВЪНШНИ УСЛУГИ – РАЗСАДНИК - механизираноххх2445, 20ОранДка 8001.08.2019 г. – 30.12.2019 г.2410, 20ФрезованеДка 801.08 2445 Открит конкурс

27.06.2019
15.07.2019 15.07.2019