1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 2 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 20 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 52692 Открит конкурс

27.01.2020
12.02.2020 12.02.2020
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 20 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I.Окопаване на топола1. Първо отглеждане на 1-годишни култури –окоп 14711 Открит конкурс

27.01.2020
12.02.2020 12.02.2020