1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2020 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 20 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 52692 Открит конкурс

27.01.2020
12.02.2020 12.02.2020
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 20 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I.Окопаване на топола1. Първо отглеждане на 1-годишни култури –окоп 14711 Открит конкурс

27.01.2020
12.02.2020 12.02.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 20 Обект № 20-4предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълне- ние, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2020 Г.Изкореняване 198 – з, и, к, л, м 37212 Открит конкурс

24.08.2020
10.09.2020 10.09.2020
ДГС Петрич dlpetrich@abv.bg 20 Обект № 20-4предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълне- ние, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2020 Г.Изкореняване 198 – з, и, к, л, м 30900 Открит конкурс   10.09.2020 10.09.2020