1 2

НачалоПроцедуриЛесокултурни мероприятия
Година 2019 - 4 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1901 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 71920 Открит конкурс

05.02.2019
21.02.2019 21.02.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 предмет на конкурса - лесокултурни дейностимяркаколичествосрок на изпълне- ние, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ВЪНШНИ УСЛУГИ – РАЗСАДНИК - механизираноххх2445, 20ОранДка 8001.08.2019 г. – 30.12.2019 г.2410, 20ФрезованеДка 801.08 2445 Открит конкурс

27.06.2019
15.07.2019 15.07.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 Предмет на конкурса лесокултурни дейностиМясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествоСрок на изпълнение, от дата до датаСтойност на обекта и дейностите(лв.без ДДС)Отглеждане на култури без материален добив137-е дка601.09.2019г.30.10.201 1805 Открит конкурс

25.07.2019
30.08.2019 30.08.2019
ДГС Петрич dlpetrich@nug.bg 19 Обект № 19-5предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълне- ние, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2019 Г.Изкореняване 195-б, 195-в, 195-г 39350 Открит конкурс

29.08.2019
13.09.2019 13.09.2019