1 2

НачалоПроцедуриПродажба на прогнозни количества
Година 2019 - 6 обекта. Продажба на прогнозни количества
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 бб, бк, чб, гбр, ак, брз, кст, здгл, ива, 299 54 5 351 2 711 58838 Таен търг

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 бб, бк, гбр, ак, брз, кст, ива, 42 79 4 717 4 846 67482 Таен търг

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 бб, см, бк, гбр, ак, брз, здгл, ива, 0 0 0 297 1 298 24355 Таен търг

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 чб, ак, кст, дб, 4 4 0 738 0 746 66158 Електронен търг

22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 чб, ак, кст, дб, 129 35 1 670 1 836 71631 Електронен търг

22.11.2018
11.12.2018 11.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 110863 Таен търг

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018