1 2

НачалоПроцедуриВъзлагане на услугата добив на дървесина
Година 2019 - 6 обекта. Възлагане на услугата добив на дървесина
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 22852 Открит конкурс

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 ак, бб, бк, брз, гбр, ива, кст, 42 79 4 717 4 846 29789 Открит конкурс

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, см, 98 137 10 581 4 830 27292 Открит конкурс

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 ак, дб, кст, чб, 4 4 0 738 0 746 29681 Открит конкурс

22.11.2018
22.01.2019 22.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 ак, дб, кст, чб, 129 35 1 670 1 836 31874 Открит конкурс

22.11.2018
22.01.2019 22.01.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 15760 Открит конкурс

22.11.2018
10.12.2018 10.12.2018