1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 25 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2001 ак, бб, бк, брз, вгбр, здгл, ива, кст, 392 155 38 269 5 859 38476 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2002МТ ак, бб, бк, брз, вгбр, здгл, ива, лп, лст, чб, 831 249 57 687 99 1923 90292 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2004 ак, бб, бк, брз, здгл, ива, кст, лст, см, трп, 287 93 12 806 56 1254 60818 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2007 ак, бб, бк, брз, вгбр, ива, кст, трп, 88 42 5 1210 60 1405 63348 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2008 ак, бб, бк, вгбр, здб, кст, чб, 229 114 2 708 6 1059 46247 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2009МТ тп, 1281 75 71 106 7 1540 122029 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2000 ак, бк, брз, вгбр, ел, ива, см, трп, яв, 98 61 7 568 7 741 33547 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2003 бб, бк, брз, ива, см, 116 52 6 819 6 999 45103 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2005 бк, брз, вгбр, ива, трп, 254 11 0 726 160 1151 57658 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2006 бк, ива, 123 0 3 459 110 695 35218 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2011 ак, бб, бк, брз, вгбр, ел, здгл, ива, кст, см, чб, 411 136 10 424 10 991 44702 Електронен търг

26.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2012 ак, бб, здгл, кст, чб, 158 115 3 202 1 479 18489 Електронен търг

26.05.2020
02.07.2020 09.07.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2024 бб, бк, брз, 34 1 2 389 33 459 17775 Явен търг

28.08.2020
15.09.2020 15.09.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2025 бк, ива, 174 16 22 839 92 1143 51034 Явен търг

28.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2026 бб, чб, 177 90 1 38 5 311 12115 Явен търг

28.08.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2027 бк, 116 21 0 697 78 912 40441 Явен търг

28.08.2020
15.09.2020 15.09.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2028 бб, бк, ива, трп, 70 11 0 922 101 1104 47787 Явен търг

28.08.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2012 бб, 370 125 0 61 3 559 26038 Таен търг

25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2014 тп, 389 178 29 31 4 631 44001 Таен търг

25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2015 тп, 237 91 9 11 2 350 24638 Таен търг

25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2016 тп, 209 66 11 19 2 307 21699 Таен търг

25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2013 бк, вгбр, 407 30 24 714 153 1328 65072 Таен търг

25.09.2020
13.10.2020 13.10.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2014 ак, бб, здгл, кст, чб, 158 115 3 202 1 479 17580 Явен търг

22.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2015 ак, бб, бк, здгл, кст, чб, 229 88 3 230 2 552 21959 Явен търг

22.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2016 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, кст, чб, 81 85 3 146 3 318 11876 Явен търг

22.10.2020
10.11.2020 10.11.2020