1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2020 - 12 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2001 ак, бб, бк, брз, вгбр, здгл, ива, кст, 392 155 38 269 5 859 38476 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2002МТ ак, бб, бк, брз, вгбр, здгл, ива, лп, лст, чб, 831 249 57 687 99 1923 90292 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2004 ак, бб, бк, брз, здгл, ива, кст, лст, см, трп, 287 93 12 806 56 1254 60818 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2007 ак, бб, бк, брз, вгбр, ива, кст, трп, 88 42 5 1210 60 1405 63348 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2008 ак, бб, бк, вгбр, здб, кст, чб, 229 114 2 708 6 1059 46247 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2009МТ тп, 1281 75 71 106 7 1540 122029 Таен търг

02.12.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2000 ак, бк, брз, вгбр, ел, ива, см, трп, яв, 98 61 7 568 7 741 33547 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2003 бб, бк, брз, ива, см, 116 52 6 819 6 999 45103 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2005 бк, брз, вгбр, ива, трп, 254 11 0 726 160 1151 57658 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2006 бк, ива, 123 0 3 459 110 695 35218 Таен търг

20.01.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2011 ак, бб, бк, брз, вгбр, ел, здгл, ива, кст, см, чб, 411 136 10 424 10 991 44702 Електронен търг

26.05.2020
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 2012 ак, бб, здгл, кст, чб, 158 115 3 202 1 479 18489 Електронен търг

26.05.2020
02.07.2020 09.07.2020