1 2

НачалоПроцедуриОтдаване на дървесина на корен
Година 2019 - 18 обекта. Отдаване на дървесина на корен
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Дървесен
вид
Едра Средна Дребна Дърва Всичко Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
за огрев ОЗМ първа втора
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1913 ак, бк, брз, брс, гбр, ива, трп, чб, 192 60 5 478 5 740 33354 Таен търг

22.11.2018
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 34792 Таен търг

04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1904 ак, бб, бк, брз, гбр, ива, кст, 42 79 4 717 4 846 33852 Таен търг

04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1908 ак, бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, см, 98 137 10 581 4 830 27739 Таен търг

04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1912 тп, 742 219 62 66 2 1091 83257 Електронен търг

04.01.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1900 бк, брз, гбр, ива, 141 32 8 446 3 630 30450 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1901 бб, бк, здгл, ива, 56 33 1 574 3 667 28047 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1902 бк, ива, 139 6 9 286 3 443 22285 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1905 бб, бк, брз, гбр, здгл, ива, 261 120 3 227 5 616 29408 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1906 бб, бк, брз, ива, 108 113 13 793 6 1033 40073 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1907 бк, ива, 238 9 9 559 4 819 43476 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1909 бб, бк, брз, гбр, ива, 51 25 19 683 3 781 31711 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1910 ак, здб, кст, чб, 4 4 0 738 0 746 40404 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1911 ак, здб, кст, чб, 129 35 1 670 1 836 44041 Таен търг

08.02.2019
ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1903 ак, бб, бк, гбр, здгл, ива, кст, чб, 299 54 5 351 2 711 34792 Таен търг   ПРОВЕДЕНА
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1915 ак, бб, бк, брз, ел, ива, 0 0 0 313 0 313 13414 Таен търг

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1916 бк, ива, 0 0 0 506 0 506 21763 Таен търг

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019
ДГС Петрич 0745 60 188 dlpetrich@nug.bg 1917 тп, 452 16 20 57 2 547 43948 Таен търг

17.09.2019
03.10.2019 03.10.2019